Ozolea-Mast

Markedets eneste non-farmakologiske produkt til direkte anvendelse i yveret

Beskyttelse af yverets indre – helt uden brug af antibiotika

Yverbetændelse er den mest almindelige sygdom hos malkekøer og er derfor også en af de lidelse hvortil der anvendes allermest (unødigt) antibiotika.

Ozolea-Mast er en applikator til anvendelse i yveret og er designet helt uden farmakologiske forbindelser. Det er ikke et veterinærlægemiddel og kræver derfor ikke recept. Ozolea-Mast består kun af en enkelt ingrediens: Fødevaregodkendt majskimolie, der er bioteknisk fremstillet via den eksklusive OZOLEA-teknologi. Denne proces gør det muligt for produktet, at danne en fysisk filmbarriere, når den kommer i kontakt med pattekanalens indre væg, hvilket gør det i stand til at:

  • skabe et ubehagelig miljø for bakterier, hvilket nedsætter aggressiviteten af et muligt bakterieangreb
  • give yvervævet et pusterum for eksponering fra det ydre miljø og eventuelle bakterieangreb, så det kan fortsætte sin naturlige regenereringsproces.

 

Hvornår bruges Ozolea-Mast?

For at opnå de bedste resultater med Ozolea-Mast er det vigtigt at gribe hurtigt ind: produktet skal bruges når mælkeproducenten skal vælge mellem ikke at gøre noget eller at bruge antibiotika. Hvis man ikke griber ind ved de første tegn på ubalance i yvervævet, vil forskellige faktor afgøre hvordan tilstanden udvikler sig. Hos omkring 50% af køernes gendannes de normale fysiologiske forhold for yveret autonomt, mens de resterende 50% af køerne får brug for antibiotika. Hvorfor afvente resultatet af en uvis udvikling?

Ozolea-Mast kurerer, forebygger eller behandler ikke yversygdomme, da ikke er et lægemiddel. Det er ikke designet til at blive brugt, når koen allerede er syg. Det er derimod en veterinæranordning, som skaber de rette forhold for koens eget forsvar mod bakterieangreb.

 

Hvorfor anvende Ozolea-Mast?

Ved brug af Ozolea-Mast beskyttes pattekanalens indre væv og dets funktionalitet, så cellerne får ro til at hele i fred. Stress gør vævet mere modtageligt for mikrobiel invasion, men med støtte fra Ozolea-Mast vil vævet få ro til selv at regenerere, og koen vil derfor kunne udnytte den resterende forsvarskompetence mod en potentiel bakteriel invasion.

Effektiviteten af Ozolea-Mast går hånd i hånd med korrekt anvendelse af protokoller og hurtig reaktion. Ved at anvende dette produkt, vælger man en helt ny tilgang til yverproblemer – både i forbindelse med malkning og i forbindelse med afgoldning. Denne form for nytænkning kan således sænke dit forbrug af antibiotika og antallet ad køer med kronisk høje celletal.

 

Sælg dit mælk i stedet for at smide det ud!

Effektivitet i mælkeproduktionen vil være svaret på alle de udfordringer mejerisektoren står over for: Ozolea-Mast fører til en ny forvaltning af dine malkekvægsbesætninger, men gavner også hele forsyningskæden fra dyr til forbrugere ved at reducere mælkespild og forbedre mælkekvaliteten såvel som fødevaresikkerheden.